Rabu, 20 Mac 2013

BAND 6, SAINS TG 1B6D1E1:

1.  Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang,(kaki, ela, rantai, batu, meter, kilometer,) unit untuk berat (paun,ounce, kati, tahil;, gram,kilogram) dan lain-lain.

2.  Membentangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.


Arahan:

  1. Persembahan multimedia (10 slaid)
  2. Pembentangan selama 10 minit.
  3. Tempoh masa persediaan selama 7 hari.


B6D2E1:

1.  Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang komplek.
a.  Pengkhususan sel dalam badan manusia untuk melakukan tugas yang berlainan.

b.  Perkembangan otak manusia

c.  Perbezaan manusia dengan haiwan

Arahan:

  1. Persembahan multimedia (10 slaid)
  2. Pembentangan selama 10 minit.
  3. Tempoh masa persediaan selama 7 hari.

B6D3E1:

1.  Mengumpul maklumatdan membincangkan bagaimanan manusia menggunakan pengetahuan tentang keadaan jirim dalam menyimpan dan pengangkutan gas dan cecair.
2.  Manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit dan pelampung
Arahan:
1.  Aktiviti       2.  Laporan.


B6D4E1:

Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia.

Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan.

Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air)

Menjalankan projek, kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan, penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku
latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama.

Murid boleh:

 menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia,
 menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,
 menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,
  * mengamalkan penggunaan, guna semula dan kitar semula bahan.

B6D5E1:

Mengumpul maklumat dan membincangkan:
a)  maksud pencemaran udara,
b)   contoh bahan cemar udara,
c)  sumber bahan cemar udara,
d)   kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar,
e)  langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara

Menjalankan projek untuk mengkaji:

a)  pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah,
  b)  kesan pencemaran udara
Murid boleh:

   menerangkan maksud pencemaran udara,
   menyenaraikan contoh bahan cemar udara,
   menyenaraikan sumber bahan cemar udara,
   memerihalkan kesan pencemaran udara,
   menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal
pencemaran udara.

Atau
B6D5E1:

Mengumpul maklumat dan membincangkan:

a)  bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih,
b)  cara mengekalkan udara supaya bersih
c)  amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.
Murid boleh:

*        memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih,
*        mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih,
*        mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.

B6D6E1:

Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.

Menjalankan projek berikut:
a)  sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui,
b)  penggunaan tenaga solar
  c)  cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap.

1.    Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.

  2     Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.
  • menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,
  • mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.

Murid boleh:

*        memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga,
*        menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

 
B6D7E1:

Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut:

a)  merkuri dalam termometer,
 b)   jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran,
c)  ruang pada landasan keretapi,
d)   penggolek pada jambatan keluli.

Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.

Murid boleh:

   menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian,
*   mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.JIKA TAK MAMPU BUAT SEMUA, JANGAN TINGGAL SEMUA.
ORANG YANG TERBAIK ADALAH YANG PALING RAJIN,
ORANG YANG MALAS SENTIASA MENCARI ALASAN

FIKIR-FIKIRLAH.